3 ΠΑΚΕΤΑ σε 1: Μοναδική Προσφορά

Για παραγγελία, πατήστε στην εικόνα που ακολουθεί. Για πληροφορίες δέστε πιο κάτω. Περιλαμβάνονται τα εξής: Α. Αναγνωστική Ευχέρεια και η διδασκαλία της στην τάξη (βιβλιαράκι και εποπτικό υλικό): Τι είναι η «αναγνωστική ευχέρεια»; (Επεξηγηματικό κείμενο) Διδασκαλία και καλλιέργεια αναγνωστικής ευχέρειας (Επεξηγηματικό κείμενο) Σχέδιο μαθήματος: Πώς πρέπει να διαβάζω; Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Φύλλα … Continue reading 3 ΠΑΚΕΤΑ σε 1: Μοναδική Προσφορά