Το δέντρο που έδινε ΔΩΡΕΑΝ (Φύλλα εργασίας)

Τα φύλλα εργασίας, που επισυνάπτονται,  μπορεί να αξιοποιηθούν ως κλείδες ακρόασης ή ανάγνωσης του παραμυθιού ή ως κλείδες παρατήρησης για το φιλμάκι που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης. Το φιλμάκι αυτό  αποτελεί εξαιρετική οπτικοακουστική απόδοση του γνωστού βιβλίου του Σελ Σιλβερσάιν. Επίσης, μπορούν ανα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία κατανόησης του … Continue reading Το δέντρο που έδινε ΔΩΡΕΑΝ (Φύλλα εργασίας)