30 Καρτες Κατανόησης Αφηγηματικών Κειμένων – ΔΩΡΕΑΝ!

Στο αρχείο που επισυνάπτεται περιλαμβάνονται 30 κάρτες με ερωτήματα κατανόησης κατάλληλα για επεξεργασια αφηγηματικών κειμένων. Επίσης, περιλαμβάνεται και ένας μαυρόασπρος κατάλογος με τα ερωτήματα αυτά, ο οποίος μπορεί να δοθεί στο κάθε παιδί ή να κολληθεί στο τετράδιό του. Πατώντας πάνω στην εικόνα που ακολουθεί θα σας παραπέμψει στο ανάλογο … Continue reading 30 Καρτες Κατανόησης Αφηγηματικών Κειμένων – ΔΩΡΕΑΝ!