Τα ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ (Παραγγελία Έντυπου Υλικού)

Τα Σχήματα Λόγου και η Διδασκαλία τους Κυριολεξία, Μεταφορά, Προσωποποίηση, Παρομοίωση, Υπερβολή, Επανάληψη, Ασύνδετο Σχήμα Ανέκαθεν, τα σχήματα λόγου διδάσκονται στα σχολεία, στο μάθημα καλλιέργειας της γλώσσας. Επίσης, διδάσκονται και σε περιπτώσεις εκμάθησης κάποιας γλώσσας ως δεύτερης. Και στις δύο περιπτώσεις, η διδασκαλία των σχημάτων λόγου πραγματοποιείται εκ των ων … Continue reading Τα ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ (Παραγγελία Έντυπου Υλικού)