Δημιουργώ… (ΔΩΡΕΑΝ)

Κατάλογος Δημιουργικών Εργασιών Το “Δημιουργώ..” είναι ένας κατάλογος με αποστολές, από τις οποίες μπορεί να επιλέξει το παιδί και, χρησιμοποιώντας τη φαντασία του, να δημιουργήσει κάτι που δεν υπάρχει. Στον κατάλογο υπάρχουν σχετικές οδηγίες και βοηθητικές πληροφορίες. Το παιδί μπορεί να αξιοποιήσει για την παρουσίαση της δημιουργίας του κάποιο λογισμικό, … Continue reading Δημιουργώ… (ΔΩΡΕΑΝ)