Κάρτες – Αφίσες Μεταγνώσης και Αναστοχασμού (ΔΩΡΕΑΝ)

Κάρτες – Αφίσες Μεταγνώσης και Αναστοχασμού ΔΩΡΕΑΝ Εποπτικό Το υλικό, που επισυνάπτεται, μπορεί να αξιοποιηθεί στο τέλος οποιουδήποτε μαθήματος. Μπορεί να τυπωθεί σε μέγεθος Α4, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ως εποπτικό υλικό (αφίσες) ή μπορεί να τυπωθεί σε μέγεθος Α5 ή Α6, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθέι ως ατομικό … Continue reading Κάρτες – Αφίσες Μεταγνώσης και Αναστοχασμού (ΔΩΡΕΑΝ)