Σε ένα κείμενο, συμπεραίνω! (ΔΩΡΕΑΝ Εποπτικό Υλικό)

Σε ένα  κείμενο, συμπεραίνω Αφίσα και ατομική κάρτα για το παιδί Κατά τη διαδικασία κατανόησης κειμένου, το παιδί πρέπει να αντλεί ρητές πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες που δηλώνονται αυτολεξεί στο κείμενο, για να εξαγάγει δικά του συμπεράσματα. Πολύ βασικά συμπεράσματα, στα οποία πρέπει να καταλήξει είναι: ο πομπός ο αποδέκτης το … Continue reading Σε ένα κείμενο, συμπεραίνω! (ΔΩΡΕΑΝ Εποπτικό Υλικό)