Η Ανάγνωση για όλες τις τάξεις (Παραγγελία Έντυπου Υλικού)

Παραγγελία έντυπου Υλικού Αναγνωστική Ευχέρεια και η διδασκαλία της Το συγκεκριμένο πακέτο υλικού είναι σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία διδακτικών μέσων, για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας, δηλαδή της ικανότητας του παιδιού να διαβάζει χωρίς καμία δυσκολία. Είναι αυτό που  καθημερινά ονομάζουμε “ανάγνωση”. Συγκεκριμένα, το … Continue reading Η Ανάγνωση για όλες τις τάξεις (Παραγγελία Έντυπου Υλικού)