ΔΩΡΕΑΝ Κάρτες Αναστοχασμού & Αξιολόγησης

Κάρτες Αναστοχασμού και Αξιολόγησης Για την πινακίδα και το τετράδιο του παιδιού Οι κάρτες αυτές είναι κατάλληλες για δελτία εξόδου, για αναστοχασμό και για αξιολόγηση, για όλα τα γνωστικά αντικέιμενα. Μπορούν να τυπωθούν σε μέγεθος Α5 ή Α6 και να κολληθούν στην αρχή ή στο τέλος του τετραδίου του μαθητή. … Continue reading ΔΩΡΕΑΝ Κάρτες Αναστοχασμού & Αξιολόγησης