Τα ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (Παραγγελία έντυπου υλικού)

Τα μη λογοτεχνικά γραπτά κειμενικά είδη και η διδασκαλία τους Παραγγελία Έντυπου Υλικού Το συγκεκριμένο πακέτο υλικού είναι σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία διδακτικών μέσων, για 10 διαφορετικά μη λογοτεχνικά γραπτά κειμενικά είδη και τη διδασκαλία τους. Βασίζεται στην αρχή των κειμενικών ειδών, δηλαδή ότι τα κείμενα κατηγοριοποιούνται … Continue reading Τα ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (Παραγγελία έντυπου υλικού)