ΔΩΡΕΑΝ Κύβος & Κάρτα Αναστοχασμού

ΚΥΒΟΣ και ΚΑΡΤΑ Αναστοχασμού για μετά την ανάγνωση Τα νοητικά στηρίγματα, που επισυνάπτονται, μπορούν να αξιοποιηθούν μετά την ανάγνωση κάποιου κειμένου. Είναι κατάλληλα τόσο για προφορικό όσο και για γραπτό λόγο. Επισυνάπτεται και κάρτα η οποία μπορεί να κολληθεί στο τετράδιο και δίπλα τα παιδιά να γράψουν τις σκέψεις και … Continue reading ΔΩΡΕΑΝ Κύβος & Κάρτα Αναστοχασμού