Παραγγελία Έντυπου Υλικού(Β΄,Α΄, Ειδική, Λογοθεραπεία)

Παραγγελία Έντυπου υλικού Κείμενα, Εργασίες Κατανόησης και Εποπτικό Υλικό για Α΄ και Β΄ τάξεις, Ειδική Εκπαίδευση και Λογοθεραπεία Το εν λόγω υλικό αποσκοπεί στο να στηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, στο να βοηθήσουν τα παιδιά να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα κατανόησης γραπτών κειμένων. Περιλαμβάνει συλλογή κειμένων, τα οποία … Continue reading Παραγγελία Έντυπου Υλικού(Β΄,Α΄, Ειδική, Λογοθεραπεία)