Αλλιώτικες Μικρές Αξιολογήσεις (Παραγγελία Έντυπου Υλικού)

Παραγγελία έντυπου Υλικού Αλλιώτικες Μικρές Αξιολογήσεις και Κατανόηση Κειμένων Το συγκεκριμένο πακέτο υλικού είναι σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία διδακτικών μέσων, για διδασκαλία και αξιολόγηση κειμένων. Βασιζεται στη φιλοσοφία της αξιολόγησης στην κατανόηση κειμένων, που έχει να κάνει με την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης καθώς και … Continue reading Αλλιώτικες Μικρές Αξιολογήσεις (Παραγγελία Έντυπου Υλικού)