ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ έντυπου υλικού 5 αισθήσεων (56 σελίδες)

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  του υλικού της διδασκαλίας των 5 αισθήσεων σε έντυπη μορφή Ο κυριότερος σκοπός της κειμενικής λειτουργίας που ονομάζεται περιγραφή είναι να αποδώσει, λεπτομερώς και με ακρίβεια, μία εικόνα, μία μορφή, ένα σκηνικό, χρησιμοποιώντας διάφορα γλωσσικά μέσα. Αν η περιγραφή αυτή είναι επιτυχής, τότε στο μυαλό του αναγνώστη δημιουργείται μια … Continue reading ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ έντυπου υλικού 5 αισθήσεων (56 σελίδες)