Παραγγελία έντυπου υλικού: Προγραφικές Ασκήσεις

Παραγγελία σε έντυπη μορφή Βιβλιαράκι “Προγραφικές Ασκήσεις” Το υλικό αυτό αποσκοπεί στο να στηρίξει κάθε προσπάθεια που κάνετε, για να βοηθήσετε τα παιδιά να  βελτιώσουν τις γραφοκινητικές τους δεξιότητες και τη λεπτή τους κινητικότητα. Το παιδί πρέπει να ακολουθήσει τις διακεκομμένες γραμμές, προκειμένου να σχηματίσει διάφορα μοτίβα, σχήματα, σχέδια και … Continue reading Παραγγελία έντυπου υλικού: Προγραφικές Ασκήσεις