Μαθαίνω τα γράμματα: ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ

Βιβλιαράκι: Μαθαίνω τα γράμματα Κατάλληλο για επανάληψη, για γνωριμία με κάθε γράμμα, για διδασκαλία του κάθε γράμματος και για γραφή.  Αυτό το πακέτο διδακτικού – υποστηρικτικού υλικού περιλαμβάνει: • 25 Φύλλα εργασίας με ασκήσεις πρώτης ανάγνωσης και γραφής, φωνολογικής ενημερότητας και διάκρισης, για κάθε γράμμα ξεχωριστά • 11 επιπλέον φύλλα … Continue reading Μαθαίνω τα γράμματα: ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ