Περιγραφή προσώπου: Φύλλα Εργασίας

Περιγραφή προσώπου με την τεχνική “έχει…, είναι…, μπορεί…” Επισυνάπτονται δύο φύλλα εργασίας, σχετικά με την περιγραφή προσώπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως εργαλεία κατανόησης κειμένου και καταγραφής βασικών πληροφοριών, που εντοπίζονται στο κείμενο, όσο και ως οργανωτές γραπτής έκθεσης, κατά τη διάρκεια προσυγγραφικού σταδίου. Πατώντας πάνω στις εικόνες, θα σας … Continue reading Περιγραφή προσώπου: Φύλλα Εργασίας