Σελιδοδείκτες: Τεκμήρια από το κείμενο ΔΩΡΕΑΝ!

Σελιδοδείκτες: Τεκμηριώνω την άποψή μου, με στοιχεία από το κείμενο Ο ατομικός σελιδοδείκτης, που επισυνάπτεται, αποτελεί γλωσσικό στήριγμα για τα παιδιά, όταν εκφράζουν, προφορικά ή γραπτώς, θέσεις, απόψεις και συμπεράσματα για ένα κείμενο και προσπαθούν να τεκμηριώσουν τη σκέψη τους, με αποδεικτικά στοιχεία. Με ανάλογη ρύθμιση την ώρα του τυπώματος,  … Continue reading Σελιδοδείκτες: Τεκμήρια από το κείμενο ΔΩΡΕΑΝ!