ΔΩΡΕΑΝ Βασικό Λεξιλόγιο Α΄ τάξης (Μέρος Β΄)

Βασικό Λεξιλόγιο με διάφορες λέξεις και καρτέλες 10 Δραστηριότητες και Καλές Πρακτικές Το υλικό που επισυνάπτεται αποτελεί το δεύτερο μέρος του βασικού λεξιλογίου, που χρησιμοποιεί το παιδί της Α΄ τάξης. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λέξεις στη διδασκαλία μας, δεν είναι απαραίτητο τα παιδιά να έχουν διδακτεί όλα τα γράμματα … Continue reading ΔΩΡΕΑΝ Βασικό Λεξιλόγιο Α΄ τάξης (Μέρος Β΄)