ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (Μέρος Α΄ – Αφίσες)

Η παράγραφος και τα χαρακτηριστικά της Τα περισσότερα κείμενα, που διαβάζουμε, είναι οργανωμένα σε παραγράφους. Οι παράγραφοι συδυάζονται σειριακά μεταξύ τους και, έτσι, μας δίνουν το νόημα του κειμένου. Πώς, όμως, μπορούμε να προσεγγίσουμε την παράγραφο διδακτικά; Η παράγραφος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κατασκευαστικό υλικό, με το οποίο … Continue reading ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (Μέρος Α΄ – Αφίσες)