ΔΩΡΕΑΝ Εποπτικό: Βασικό λεξιλόγιο Α΄ τάξης

Καρτέλες και εικόνες με το βασικό λεξιλόγιο της Α΄ τάξης Κατά τις πρώτες μέρες της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν κάποιες βασικές και συχνόχρηστες λέξεις, που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον του σχολείου και της τάξης. Στο αρχείο, που επισυνάπτεται (θα το αποκτήσετε, πατώντας … Continue reading ΔΩΡΕΑΝ Εποπτικό: Βασικό λεξιλόγιο Α΄ τάξης