ΔΕΙΧΝΩ και ΛΕΩ (Show & tell) ΔΩΡΕΑΝ!

Δείχνω και λέω Δραστηριότητα Ανάπτυξης Προφορικού Λόφου Μια εξαιρετική δραστηριότητα ανάπτυξης προφορικού λόγου είναι η δραστηριότητα “Δείχνω και λέω”. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολύ μικρές ηλικίες, από 3 χρονών, τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Στην ανάρτηση αυτή επισυνάπτονται ιδέες και φύλλα εργασίας, που μπορεί να αξιοποιήσετε. Αποστολή: … Continue reading ΔΕΙΧΝΩ και ΛΕΩ (Show & tell) ΔΩΡΕΑΝ!