Γίνομαι καλός ακροατής

Μαθαίνω να γίνομαι ΚΑΛΟΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ! Η διδασκαλία των δεξιοτήτων του προφορικού λόγου δεν είναι κι ό,τι εύκολο, μέσα στην τάξη. Ο προφορικός λόγος χρειάζεται χρόνο, χώρο και υπομονή, για να διδαχθεί στα παιδιά. Μια βασικότατη δεξιότητα προφορικού λόγου είναι και η ακρόαση. Το να ακούω τι λέει ο άλλος είναι … Continue reading Γίνομαι καλός ακροατής