Διδασκαλία μιας συνομιλίας που αξίζει, ΒΗΜΑ προς ΒΗΜΑ

Η ενεργός συμμετοχή σε μια συνομιλία αποτελεί βασική δεξιότητα, η οποία ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΡΗΤΑ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ.!!!!!  Διδασκαλία μιας συνομιλίας που αξίζει Για να μάθουν τα παιδιά να συνομιλούν, χρειάζεται να διδάξουμε ρητά και ξεκάθαρα τα βήματα και τα χαρακτηριστικά μιας συνομιλίας. Επίσης, οφείλουμε να τους προσφέρουμε σταδιακά γλωσσικά στηρίγματα, για … Continue reading Διδασκαλία μιας συνομιλίας που αξίζει, ΒΗΜΑ προς ΒΗΜΑ