Η πρόταση του κειμένου

Μετατρέπω το κείμενο σε μία μόνο πρόταση Ένας πολύ καλός μετασχηματισμός που μπορεί να κάνει το παιδί, όταν διαβάσει ένα κείμενο, είναι να το μετατρέψει σε μία και μόνον πρόταση. Έτσι ενεργοποιεί ανώτερου επιπέδου νοητικές διεργασίες, όπως είναι το συμπερασμα, η γενίκευση και η απλοποίηση. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε … Continue reading Η πρόταση του κειμένου