Φύλλα Εργασίας: Εικόνες και ήχοι στο κείμενο (ΔΩΡΕΑΝ)

Φύλλα Εργασίας: Πώς οι εικόνες και οι ήχοι γίνονται λόγια; Πολλές φορές ζητάμε από τα παιδιά να εμπλουτίσουν τα κείμενά τους με οτπικές και ηχητικές εικόνες. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν εμπειρία, μέσα από τα δικά τους αναγνώσματα, στα οποία θα εντοπίσουν και θα καταγράψουν τέτοιες εικόνες. … Continue reading Φύλλα Εργασίας: Εικόνες και ήχοι στο κείμενο (ΔΩΡΕΑΝ)